تیم پارسیان همراه

برتری در هر دپارتمان

تیم ما

افرادی که با عشق برای رشد مجموعه ابتکار ارتباط پارسیان تلاش می‌کنند و مانند یک خانواده در کنار هم هستند.

حکیم رحیمی

مدیریت شعبه تهران

رحمان رحیمی

مدیریت پارسیان همراه

محمد جواد شفعتی

مدیر خدمات

محمد حسین سیمی

مسئول فناوری اطلاعات

سبحان عرب

مسئول تحقیق و توسعه

شکوه محمودی زاده

مدیر داخلی

میلاد رضایی منش

سرپرست انبار و لجستیک

کیوان ذابح

سرپرست انبار تهران

سید محمد مقدس

کارشناس کنترل کیفیت

فرزاد حیدری

تکنسین تعمیرات