سوالات متداول

پاسخ سوالات خود را پیدا کنید.

در اینجا می‌توانید پاسخ‌هایی به سوالات رایج در مورد محصولات و خدمات ما پیدا کنید. اگر سوال شما در اینجا پاسخ داده نشده است، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.
سوالات متداول پارسیان همراه

سوالات شما

ضمانت نامه تحت چه شرایطی باطل خواهد شد؟
 1. ضربه خوردگی ، شکستگی دستگاه، رطوبت ، آب خوردگی ، بازو بسته کردن دستگاه به منظور تعمیر خارج از دفاتر رسمی و مورد تایید این شرکت 
 2. اعمال هرگونه دست کاری بر روی برچسب های موجود در پشت دستگاه و ضمانت نامه 
 3. نقایص ناشی از استفاده نا صحیح مانند: آسیب دیدگی بورد دستگاه به دلیل شکستگی یا تغییر حالت سوکت شارژ و هندزفری ،عیوب ناشی از نوسانات برق
 4. نصب نرم افزار خارج از دفاتر خدمات پس از فروش این شرکت و استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی 
هزینه ایاب و ذهاب هم دارید؟

لازم به ذکر است  دراستانهایی که دفاتر خدمات رسمی ابتکار ارتباط پارسیان  وجود نداشته باشد برای ارسال دستگاه معیوب به دفتر خدمات مرکزی رسمی کل کشور (استان اصفهان) هزینه ایاب و ذهاب دستگاه یک سر با مشتری و یک سر با دفتر خدمات می باشد.

شرایط تعویض دستگاه بدون فرانشیز چیست؟

الف : از تاریخ شروع گارانتی یک هفته و یا از تاریخ فاکتوررسمی ( طبق ادارات رسمی استاندارد )  یک ماه  بیشتر نگذشته باشد.

ب :  در صورتی که ایراد دستگاه ،نرم افزاری نباشد و دستگاه حالت اولیه پلمپ کارخانه ای را همرا داشته باشد .

ج : ایراد از لوازم جانبی نباشد .

آیا رفع مشکل نرم افزاری و عیب یابی دستگاه ( در طول مدت ضمانت نامه ) رایگان می باشد؟

تبصره 1) . مواردی که فقط بهاءقطعه مصرفی دریافت می شود .

 •        الف : دستگاهی که در طول مدت زمان ضمانت نامه ، شامل تبصره 2 نباشد فقط بهاء قطعه مصرفی دریافت خواهد شد .

تبصره 2 )  مواردی  که به غیراز بهاء قطعه مصرفی، اجرت تعویض نیز دریافت می شود :

 •       الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش یا حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی .
 •       ب : دستگاهی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز باز شده باشد .
ضمانت نامه تحت چه شرایطی باطل خواهد شد؟
 1. ضربه خوردگی ، شکستگی دستگاه، رطوبت ، آب خوردگی ، بازو بسته کردن دستگاه به منظور تعمیر خارج از دفاتر رسمی و مورد تایید این شرکت .
 2. اعمال هرگونه دست کاری بر روی برچسب های موجود در پشت دستگاه و ضمانت نامه .
 3. نقایص ناشی از استفاده نا صحیح مانند: آسیب دیدگی بورد دستگاه به دلیل شکستگی یا تغییر حالت سوکت شارژ و هندزفری ،عیوب ناشی از نوسانات برق .
 4. نصب نرم افزار خارج از دفاتر خدمات پس از فروش این شرکت و استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی .
شرایط تعویض دستگاه بدون فرانشیز چیست؟

الف : از تاریخ شروع گارانتی یک هفته و یا از تاریخ فاکتوررسمی ( طبق ادارات رسمی استاندارد ) یک ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب : در صورتی که ایراد دستگاه ،نرم افزاری نباشد و دستگاه حالت اولیه پلمپ کارخانه ای را همرا داشته باشد .

ج : ایراد از لوازم جانبی نباشد .

آیا رفع مشکل نرم افزاری و عیب یابی دستگاه ( در طول مدت ضمانت نامه ) رایگان می باشد؟

بصره 1) . مواردی که فقط بهاءقطعه مصرفی دریافت می شود .

 •        الف : دستگاهی که در طول مدت زمان ضمانت نامه ، شامل تبصره 2 نباشد فقط بهاء قطعه مصرفی دریافت خواهد شد .

تبصره 2 )  مواردی  که به غیراز بهاء قطعه مصرفی، اجرت تعویض نیز دریافت می شود :

 •       الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش یا حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی .
 •       ب : دستگاهی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز باز شده باشد .