دستورالعمل پذیرش(دریافت و تحویل گوشی)

هدف و دامنه برد: ثبت اطلاعات مشتری و دستگاه در کوتاه ترین مدت از زمان ورود تا زمان خروج دستگاه در دفتر خدمات و اطلاع رسانی سریع و با کیفیت جهت رضایتمندی مشتریان.

منابع و مراجع لازم مورد نیاز: نرم افزار خدمات سروشان

در صورت معمول ارائه خدمات به مدت 7 روز کاری می باشد که اگر:

1-آماده شدن دستگاه قبل از موئد مقرر: تماس اپراتور برای عودت دادن دستگاه.

2- آماده شدن دستگاه  بعد از موئد مقرر: تماس با مشتری، شرح وضعیت خرابی دستگاه و تمدید زمان تعمیر.

دستورالعمل ها:

1-دریافت گوشی

2-بررسی گارانتی

الف: در صورت اتمام مهلت استفاده از گارانتی(18ماه) : اطلاعات هزینه خدمات برای تعمیر دستگاه و تعویض قطعه معیوب به مشتری داده می شود در صورت رد تایید، دستگاه به مشتری تحویل داده می شود و در غیر این صورت مراحل بعدی پذیرش صورت می گیرد.

ب: در صورت تایید مهلت گارانتی: پذیرش دستگاه انجام می گردد.

3- تکمیل فرم کیفیت شامل بررسی اظهارات مشتری در مورد ایراد دستگاه، بررسی ظاهر دستگاه و در صورت روشن بودن دستگاه چک کامل موارد سخت افزاری و ترم افزاری توسط اپراتور پذیرش انجام و فرم تکمیل شده همراه با دستگاه به واحد خدمات ارسال میگردد.

4-توضیحات مربوط به میزان برآورد هزینه های تقریبی، مدت زمان مصوب برای تعمیر، پاک شدن اطلاعات روی برد به مشتری داده شود.

5- ایجاد پرونده دستگاه در نرم افزار سروشان:

در نرم افزار موجود تمام مشخصات مربوط به دستگاه مشتری، علت خرابی، تاریخ گارانتی، تاریخ اتمام گارانتی، تاریخ پذیرش و وضعیت گوشی در آن شرح داده شده است.

الف: ثبت سریال دستگاه IMEI  بوسیله بارکدخوان در نرم افزار سروشان.

ب: ثبت اظهارات مشتری (نرم افزاری- سخت افزاری)

6-دریافت رسید:

الف: دریافت رسید از مشتری در زمان تحویل کالا.

ب: رسید تعمیرگاه که در تمام مراحل تعمیر تا انتها همراه دستگاه بوده و بایگانی می گردد.

7-تحویل ملزومات سالم دستگاه اعم از باطری، مموری و…

8-تحویل دستگاه پس از تعمیر به بخش پذیرش.

9- دریافت دستگاه تعمیر شده و ثبت تعمیرات انجام شده به صورت تفضیلی در قسمت گزارش کار نرم افزار سروشان.

10- ثبت گزارش تعمیر:

الف: آماده برای تحویل به مشتری پس از رفع کامل عیوب دستگاه.

ب: تماس با مشتری جهت اطلاع رسانی و تمدید مدت خدمات.

11- حضور مشتری برای تحویل دستگاه .

12- دریافت دستگاه از بخش دستگاه های آماده تحویل و عودت به مشتری .

13- اطلاع رسانی به مشتری در مورد گارانتی یک ماهه قطعه تعویض شده دستگاه.

14- دریافت نظرسنجی از مشتریان.

15-ثبت تحویل به مشتری و بایگانی رسید مشتری و تعمیرگاه به ترتیب تاریخ و شماره ثبت شده در نرم افزار سروشان.