• تلفن: 1818 222 3 031☎
  • ایمیل:service@parsianhamrah.ir
  • ساعات کاری: 10:00-17:30

اصالت دستگاه

اصالت دستگاه

 

اطلاعیه

به منظور استعلام از درگاه اینترنتی و وارد کردن IMEI 1 اگر از گجت و یا مرورگر تلفن همراه استفاده مینمایید صفحه نمایش را به حالت افقی تغییر وضعیت دهید، با تشکر تیم پشتیبانی شرکت پارسیان