۰۶
دی

“خدمات آنلاین “

خدمت کلیه بازدید کنندگان سایت و نماینده های محترم اعلام می گردد به زودی قسمت خدمات آنلاین جهت امور اصالت و گارانتی گوشی های شرکت ابتکار ارتباط پارسیان فعال خواهد شد .